Kaip rasti išgelbėjimo ministrą savo srityje

Šis straipsnis bus dar vienas mano straipsnio, pavadinto „4 dvasinio karo prieš demoniškas dvasias lygiai“, tęsinys. Jei atsitiktinai susidūrėte su šiuo straipsniu prieš skaitydami aukščiau pateiktą straipsnį, rekomenduosiu pirmiausia perskaityti tą straipsnį, kad tiksliai žinotumėte, apie ką kalbu šiame straipsnyje.

Tais atvejais, kai tenka susidurti su demoniškomis dvasiomis, turite vieną iš dviejų pagrindinių strategijų, kurias galite išbandyti ir imtis prieš jas, jei jie pradėjo bet kokią tiesioginę ataką prieš jus ar bet kurį kitą, kurį galbūt pažįstate.

  • Jei demonai jus asmeniškai puola, nesvarbu, ar tai būtų iš išorės, ar iš jūsų esybės vidaus, galite patys pabandyti savarankiškai surengti mūšį prieš juos visus – arba galite ieškoti paslaugų kito pateptojo tarnautojo, kuris tikrai žino, kaip iš tikrųjų išlaisvinti, kad padėtų jums tai išgyventi.
  • Jei žinote ką nors kitą, kuris juos puola su demonais, ir jie neturi žinių ar drąsos, kad galėtų tiesiogiai susidoroti su demonais, vėlgi, jūs turite vieną iš dviejų galimų variantų. Galite arba patys pabandyti išvaryti demonus nuo savo draugo, arba galite kreiptis į pateptą ministrą, kuris žinos, kaip iš tikrųjų išlaisvinti.

Kai kuriais iš šių atvejų galite pabandyti save išlaisvinti, jei jie bando jus užpulti, arba galite tai padaryti kitam draugui ar šeimos nariui, jei jie per daug bijo tai padaryti patys. Mūsų svetainės skyriuje „Liudijimai ir dvasinis karas“ yra keli geri atvejai, kai žmonės patys imasi demonų ir sėkmingai sugeba juos išvaryti.

Visi krikščionys savo viduje turi Šventąją Dvasią, taigi jie turi savo antgamtinę galią, kad galėtų tiesiogiai bendrauti su bet kuriomis demoniškomis dvasiomis, kurios gali jas atakuoti. Šventosios Dvasios jėga demonus iš tikrųjų išvaro iš žmonių.

Tačiau nors per Šventąją Dvasią turime Dievo galią, kad galėtume tiesiogiai įsitraukti ir nugalėti bet kurias demoniškas dvasias, kurios gali bandyti prieš mus, vis tiek mums reikia šiek tiek pagrindinių darbo žinių šioje srityje, kad galėtume tiesiogiai su jomis bendrauti. Galite duoti kariui ginklą, bet jei neparodysite, kaip iš tikrųjų naudoti ginklą, jam nebus jokios naudos, jei jis kada nors susidurs su realaus gyvenimo mūšio situacija, kai jis iš tikrųjų turės išbandyti ir naudoti tai.

Mes turime Dievo galią ir patepimą, kurį galime gauti per Šventąją Dvasią, tačiau vis tiek turime išmokti tą jėgą panaudoti, ypač dvasinio karo srityje. Bet kuriam žaidimui yra taisyklės, o karo žaidimai, kurie žaidžiami dvasinėje srityje su demonais, nėra išimtis.

Kuo daugiau žinių ir supratimo, kaip iš tikrųjų žaisti šį dvasinį karo žaidimą, tuo geriau pasirengsite iš tikrųjų bendrauti su bet kokiais demonais. Daugelis krikščionių neturi gerų, pagrindinių, darbinių žinių, kaip elgtis tiesiogiai su demoniškomis dvasiomis, nes daugelis bažnyčių vis dar pernelyg bijo apie tai kalbėti ir spręsti tikrąją realybę.

Todėl bandoje turite keletą, kuriuos asmeniniame gyvenime šie demonai drasko, ir jie per daug bijo apie tai kam nors pasakyti, nes bijo, kad nepatikės.

Daugelis ganytojų arba bijo, arba yra apatiški, kad išbandytų ir išmoktų tai padaryti patys, nes jie arba turi savo baimę tiesiogiai elgtis su demoniškomis dvasiomis, arba turi liberalesnį požiūrį, kai nemano, kad demonai iš tikrųjų šiandien turi tiek daug aktyvaus vaidmens daugelio žmonių gyvenime. Todėl šėtonas ir jo būrys demonų išsisuka nuo grynos, šaltakraujiškos žmogžudystės ir chaoso tarp daugelio Kristaus Kūne.

Dievas jau savo žodžiu mums pasakė, kad Jo tauta pražus ir pateks į nelaisvę, nes trūksta žinių tam tikrose srityse. Ir sritis, kuriai tenka susidurti tiesiogiai su demoniškomis dvasiomis, neabejotinai yra viena iš tų sričių, kur žmonės patenka į tam tikrą nelaisvę arba iš tikrųjų žūva dėl nežinojimo, kaip tiesiogiai elgtis su jų gyvenimą įsiveržusiomis demoniškomis jėgomis.

Viskas, ką jums reikia padaryti, tai žiūrėti kasdienines vietines naujienas, kad pamatytumėte, koks iš tikrųjų Šėtonas ir jo demonai šiandien yra pasaulyje. Tiek daug žmonių patiria tiesioginę demonišką įtaką tam, kad padarytų kai kuriuos siaubingus dalykus, kuriuos jie daro. Daugeliu atvejų jie net neįsivaizduoja, kad užkulisiuose iš tikrųjų veikia demonai, bandantys priversti juos atlikti siaubingus veiksmus, kuriuos galų gale įvykdo.

Šie žmonės yra vedžiojami tiesiai į didžiąsias skerdyklas – ir visa tai yra todėl, kad jie neturi gerų, pagrindinių ir esminių žinių apie karo žaidimus, kurie žaidžiami užkulisiuose dvasinėje srityje. Arba jei taip būtų, jie nežinotų, kaip tiesiogiai bendrauti su šiomis tamsiomis demoniškomis jėgomis kaip tikru, geru Jėzaus Kristaus kariu.

Šiame straipsnyje noriu aptarti vieną konkrečią mūšio strategiją, kurią galėtumėte naudoti, jei demonai užpuolė jūsų asmeninį gyvenimą ar ką nors kitą, ką galbūt pažįstate. Nors Biblija mums sako, kad Dievas nori, kad visa savo tauta išmoktų tapti gerais Jėzaus Kristaus kariais ir išmoktų bendrauti su priešu – nesvarbu, ar tas priešas būtų žmogus, ar demoniškas, – tikroji tikrovė yra ta, kad daugelis krikščionių niekada nesiruošia sužinokite, kaip tai iš tikrųjų padaryti.

Priežastis yra ta, kad jie arba pernelyg bijo, yra apatiški, arba per daug įsitraukę į pasaulį, kad net pakankamai rūpintųsi, norėdami išmokti tai padaryti. Kai daugelis iš Kristaus Kūno patenka į šią apatišką ar baimę keliančią stovyklą, mums labai trūksta krikščionių, kurie iš tikrųjų žino, kaip tiesiogiai bendrauti su demoniškomis dvasiomis, kai jie pradeda visapusišką, visapusišką ataką prieš ką nors ir jų gyvenimą.

Esmė – jei per daug bijote ir nepakankamai pasitikite savo paties Viešpaties žinių baze, kad iš tikrųjų galėtumėte tiesiogiai bendrauti su bet kokiais demonais, kurie gali jus pulti, ar ką nors kitą, ką galbūt pažįstate, tada ką galite padaryti toliau pereiti prie šios konkrečios mūšio strategijos, kur tada sieksite rasti gerą išgelbėjimo ministrą, kuris žinotų, kaip atlikti darbą už jus.

Aš paprasčiausiai negaliu pakankamai pabrėžti, kokia galinga yra ši konkreti mūšio strategija – ir kokia ji bus veiksminga ir sėkminga, jei praleisite gerą laiką ieškodamas ir ieškodamas gero išlaisvinimo ministro, kuris žinotų, kaip atlikti darbą už jus, jei jauti, kad negali to padaryti dėl savęs ar dėl artimo draugo ar šeimos nario.

Kai demonai puola ką nors iš išorės pusės, kuri yra iš kūno išorės, daug lengviau elgtis su jais ir išvaryti juos, palyginti su tuo, kai jie iš tikrųjų pateko į žmogaus kūną ir ten giliai įsitvirtino. . Jei asmuo suteikė demonams visas teisines teises faktiškai patekti į jų vidų, pavyzdžiui, gilintis į įvairias okulto sritis, turėsite daug sunkesnę kovą, išmesdami juos iš priešų, jei jie jus tiesiog puola „oras“ už jūsų kūno ribų.

Apreiškimas, kurį noriu, kad jūs pašalintumėte iš šio straipsnio, yra tas, jog pats Visagalis Dievas asmeniškai auklėja daugiau savo gerų karių, kad galėtų atlikti faktinius išlaisvinimus, ypač kai kuriais sunkesniais vidaus atvejais, kai demonai yra giliau įsitvirtinę kieno nors kūno viduje.

Tai reiškia, kad jums yra pagalba ir išlaisvinimas, jei norėsite ieškoti ir ieškoti šių pateptų karių, kurie žinos, kaip atlikti darbą už jus. Kai kurie iš šių karių šioje srityje bus labiau patepti ir kvalifikuoti nei kiti. Kartais jums gali tekti išbandyti kelis iš jų, kad surastumėte tą, kuris turės patepimo, žinių ir patirties, kad galėtumėte atlikti darbą už jus.

Kovos strategija ieškant gero išganymo ministro

Čia yra 8 pagrindiniai sveiko proto žingsniai, kuriuos galite atlikti pasistengę, kad surastumėte gerą išgelbėjimo ministrą, kuris žinos, kaip atlikti darbą už jus pergalingai ir išlaisvindamas.

Nors visi šie žingsniai yra labai paprasti ir labai paprasti sveiko proto žingsniai, ką radau iš asmeninės patirties, yra tai, kad daugelis krikščionių niekada negalvojo pakankamai giliai ar pakankamai sunkiai, kad galėtų atlikti bet kurį iš šių faktinių žingsnių. Todėl arba jie, arba kažkas kitas, kurį jie gali žinoti, kuris kovoja su šiais demonais, ir toliau išliks šių vergų vergijoje.

Vėlgi, jums yra didelė pagalba ir išlaisvinimas, jei jūs praleisite šiek tiek geros kokybės laiko ieškodami to vieno gero krikščionio kareivio, kuris turės žinių ir patepimo, kad galėtų atlikti darbą už jus.

1. Turėkite drąsos ir drąsos atlikti užduotį

Pirmas dalykas, kurį turėsite padaryti, yra pirmiausia išsiaiškinti, ar manote, kad tikrai turite demonų, puolančių jus arba ką nors kitą, ką žinote. Mūsų svetainėje yra dar vienas straipsnis pavadinimu „Kokie yra demonizavimo požymiai“. Šis straipsnis padės jums suteikti gyvybiškai svarbios informacijos, kurios jums prireiks, kad galėtumėte nustatyti, ar tikrai demonai puola asmenį, kuriam galbūt bandote padėti.

Nustačius, kad problemos šaltinis yra tikrai demoniškas, pirmas svarbus žingsnis, kurį turėsite žengti, yra įsitikinti, kad turite drąsos ir drąsos atlikti šį išlaisvinimo uždavinį. Tai bus būtent tai – išgelbėjimo užduotis tiesiogiai iš paties Viešpaties, nesvarbu, ar tai būtų tiesiogiai sau, ar kam nors kitam, kuriam galbūt padedate.

Priežastis, dėl kurios jums reikės drąsos ir drąsos, yra kritika ir pašaipos, kurias galite sulaukti iš kitų, įskaitant ir kitus krikščionis, kurie neturi daug žinių ir supratimo apie šią pasivaikščiojimo su Viešpačiu dalį.

Daugelis psichologų, psichiatrų ir gydytojų yra pasauliečių stovykloje, ir jiems visiems bus labai sunku patikėti, kad demonai iš tikrųjų sukelia kai kurias psichines problemas, kurias gali kam nors sukelti. Jūsų draugai, jūsų šeima, medicinos bendruomenė, kiti krikščionys ir galbūt net jūsų pačių bažnyčios pastorius gali bandyti atkalbėti jus nuo šios veiklos, sakydami, kad narkotikai ir psichologinis gydymas veiks daug geriau, o jūs nereikia išbandyti šio ekstremalesnio požiūrio.

Bet jei širdyje iš Šventosios Dvasios tvirtai įsitikinote, kad tai, su kuo susiduriate, yra tikrai demoniška, tada aš nubrėžčiau jūsų mūšio liniją smėlyje, nusistatyčiau jūsų veidą kaip titnagas ir susumuočiau drąsą ir drąsą imtis atlikite šią išvadavimo užduotį – nesvarbu, ar tai būtų tiesiogiai sau, ar kam nors kitam, kuriam norite padėti – ir tęskite ketinimus, kad rasite ką nors, kuris šioje srityje yra pakankamai pateptas ir išmanantis, kuris galės atlikti darbą. tave su visa pergale ir išlaisvinimu.

2. Paprašykite Viešpaties, kad jis jus vestų pas teisingo išlaisvinimo ministrą

Kai gausite gerą Šventosios Dvasios išlaisvinimą, kad atliktumėte tokio pobūdžio sunkesnius išlaisvinimo uždavinius, tada kitas žingsnis būtų maldoje eiti tiesiai pas Dievą Tėvą ir paprašyti, kad Jus savo Šventąja Dvasia nuvestų į išgelbėjimą. ministru, kad jis norės, kad dirbtum.

Dievas žino tikslų žmogų, su kuriuo jums reikės užmegzti tiesioginį ryšį, ir jis tiksliai žinos, kaip jus paskatinti, kad galėtumėte surasti šį asmenį. Jei pabandysite surasti šį žmogų visi patys, neprašydami Dievo padėti jums padėti, galų gale bandysite rasti adatą šieno kupetoje dėl visų ten esančių skirtingų bažnyčių ir konfesijų.

Jei Dievas užsiima šių galingų išlaisvinimo karių auklėjimu, jis būtinai nuveš jus prie to, su kuriuo norės, kad dirbtumėte – nesvarbu, ar jūs sau, ar kam kitam padedate.

3. Išprašykite Jėzaus kraują ant savęs ir visų dalyvaujančių apsaugoje

Nenoriu jūsų gąsdinti šia kita dalimi, bet bus daug geriau būti saugiam, nei gailėtis dėl šio kito žingsnio. Šis kitas žingsnis reiškia, kad prašysite Jėzaus Kraujo ant savęs, to, kuriam reikės išgelbėjimo, jei tai ne jūs pats, ir visiems kitiems, kurie galbūt dirba su jumis, kad surengtų šį išlaisvinimą.

Priežastis yra ta, kad demonai, pamatę, kad jūs bandysite rasti pagalbą ir išgelbėjimą žmogui, kurį jie puola, bandys jus sustabdyti tai padaryti, jei jie galės tai išsisukti. Viduje konors…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Patarimai

Žibintų apiplovimo purkštukai: Kodėl jie yra svarbus saugumo elementas ir kaip juos pakeisti

Automobilių saugumas yra vienas iš svarbiausių dalykų kiekvieno vairuotojo gyvenime. Viena iš mažiau pastebimų, bet labai svarbių dalių, yra žibintų apiplovimo purkštukai. Šie nedideli detalių elementai gali turėti didelę įtaką vairuotojų ir keleivių saugumui. Šiame straipsnyje aptarsime, kodėl žibintų apiplovimo purkštukai yra tokie svarbūs, ir kaip juos pakeisti tinkamai. Kodėl žibintų apiplovimo purkštukai yra svarbus […]

Read More
Patarimai

WiFi kameros: Moderni stebėjimo technologija ir jos naudojimo galimybės

WiFi kameros arba belaidės stebėjimo kameros yra technologinis stebuklas, kuris suteikia galimybę stebėti ir saugoti vaizdo medžiagą be jokių laidų ir kabelių jungčių. Šios kameros ne tik atneša patogumą, bet ir įgalina plačią naudojimo sritį, pradedant nuo namų apsaugos iki verslo stebėjimo. Šiame straipsnyje išnagrinėsime šios technologijos privalumus, veikimo principus bei įvairias jos taikymo galimybes. […]

Read More
Patarimai

Stiliaus Išraiška: Įspūdingi Ir Unikalūs Auskarai

Auskarai yra daugiau nei tik aksesuarai. Jie yra asmeninės stiliaus išraiškos priemonė, galinti atskleisti ne tik individualų skonį, bet ir asmenybę. Nuo subtilių ir elegantiškų iki didingų ir išskirtinių, auskarai gali sukurti unikalų įvaizdį ir pabrėžti mūsų unikalumą. Šiame straipsnyje aptarsime įvairius auskarų stilius, jų simboliką ir kaip juos derinti su kasdiene ir šventine apranga. […]

Read More